راه اندازی بخش وام و طلب و بدهی در آینده ای نزدیک

ثروت
1396/4/21
2665

توسعه دهندگان استارت‌اپ ثروت از فعال شدن یکی دیگر از بخش های این سامانه مدیریت مالی شخصی، در آینده ای نه چندان دور خبر دادند. دو بخشی که تیم توسعه مشغول کار بر روی آن هستند، بخش «طلب و بدهی» و «وام» است. با استفاده از بخش طلب و بدهی می توانید تمام طلب ها و بدهی های خود را (با درج تاریخ و تنظیم یادآوری در سامانه) ثبت کنید و با دریافت سر موعد طلب و یا پرداخت به موقع بدهی ها، حس خوب خوش حسابی را تجربه کنید! همچنین در بخش وام می توانید از امکاناتی مثل مشاهده مبلغ و تعداد اقساط باقی مانده، میزان کل پرداختی، یادآوری سر رسید اقساط و... بهره مند شوید.