نسخه اندروید ثروت آماده شد!

ثروت
1397/1/27
2319

با همکاری و همدلی بچه های خستگی ناپذیر ما مراحل توسعه نسخه اندروید سامانه ثروت به پایان رسید. هم اکنون نسخه اندروید ثروت در حال گذراندن تست های نهایی است. پیش بینی می کنیم که این برنامه در آینده ی نزدیک برای انتشار در سایت ثروت و کافه بازار آماده شود. پس منتظر باشید!