نسخه اندروید ثروت در کافه بازار منتشر شد!

ثروت
1397/3/2
1781

با تلاش بچه های تیم ثروت و حمایت مادی و معنوی شرکت رادصا، نسخه اندروید ثروت آماده شد و بعد از انجام تست های نهایی، امروز برای استفاده عموم در کافه بازار قرار گرفت. البته میدانیم که این محصول هنوز ایراداتی دارد و منتظریم تا شما با نظرات ارزشمندتان ما را در هر چه بهتر کردن این برنامه یاری کنید. فراموش نکنید که ما ثروت را با نظرات شما می سازیم.
لینک نصب اپلیکیشن مدیریت مالی شخصی ثروت